Malmberga

Malmberga förskola erbjuden stor naturgård för utforskande och undersökande. Förskolan har avdelningarna Snigeln, Fjärilen, Sunnanäng och Västanvind med barn i åldrarna ett till sex år.

Malmberga förskola

Vår förskola ligger vid Malmbergas vackra hagar. I den närmaste hagen som är strax utanför vårt staket strövar kossorna fritt omkring delar av året. I de andra hagarna kan man se både hästar och får. Vi har en stor naturgård för den dagliga leken och skogen är vår närmaste granne.

Pedagogisk idé

Vår pedagogiska utbildning sker både inomhus och till stor del utomhus där barnens utforskande i lärmiljöerna står i fokus. Naturen är kreativt inspirerande med spännande arbetsmaterial som kan användas för fantasifulla skapelser. Vår gård och närmiljö inbjuder till lek som tränar motoriken, kroppsuppfattning och balans. I naturen ges sinnesupplevelser av färg, form, ljud och doft som en förstärkning av inlärningsprocessen och inspirerar till rollek.

Vison

Malmberga förskola ska genomsyras av glädje, trygghet och lekfull undervisning.

Mål

Vi strävar efter att erbjuda barnen en undervisning med hög kvalitet där alla människor ska få utvecklas efter sina egna förutsättningar. I nära relation med hemmen samverkar vi för barnens bästa. Genom att se, höra och uppmärksamma varje enskilt barn utvecklas barnens självkänsla, deras tilltro till sig själva samt deras identitetsutveckling, vilket lägger grunden för ett livslångt lärande. Grunden till fred börjar i förskolan, därför arbetar alla på Malmberga förskola aktivt med alla människors lika värde och lägga en demokratisk grund inför framtiden.

Välkommen till oss!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: