Kinnekulle

Kinnekulle förskola erbjuder en stor utomhusgård med mycket plats för lek och rörelse. Förskolan har avdelningarna Bullerbyn, Junibacken, Lönneberga, Saltkråkan och Villekulla med barn i åldrarna ett och sex år.

Killekulle förskola

På Kinnekulle förskola arbetar vi för att skapa en så stark VI-känsla som möjligt. Både barnen och pedagogerna ska känna att hela förskolan är en gemensam kraft där alla känner sig trygga och hörda. Det är tillsammans vi skapar de bästa förutsättningarna för att barnen ska få en så meningsfull tid på förskolan som möjligt.

Pedagogisk idé

Vår utbildning bygger på trygghet, glädje och på tron att barn kan.

Vi på Kinnekulle förskola arbetar utifrån barnens intressen och behov där det är deras funderingar och teorier som ska föra utbildningen framåt. Vi arbetar med ett gemensamt utforskande där närvarande pedagoger och barn deltar för att skapa en så meningsfull dag på förskolan som är möjligt. Vikten av en trygg miljö där varje barn får vara sig själv är något vi anser är väldigt viktigt för att barnen ska kunna lära och utvecklas. Varje barn är unikt och har något att tillföra utbildningen i förskolan. Det är något vi på Kinnekulle förskola anser är viktigt att ta till vara på.

Vi tror på barnen och hjälper dem att tro på sig själva och andra.

Vision

Kinnekulle uttstrålar hög kvalité genom trygghet, utveckling och lärande samt arbetsglädje.

Mål

Vårt VI ska leda till att barnen känner glädje och trygghet där de utvecklas tillsammans med andra barn och pedagoger. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett ämnesöverskridande (transdiciplinärt) lärande där barns intressen och behov står i fokus.

Välkommen till oss!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: