Björkliden

Björklidens förskola har inriktning utomhuspedagogik. Här finns avdelningarna Solstrålen, Regnbågen och Virvelvinden med barn i åldrarna ett till sex år.

Björklidens förskola

Vi har många aktiviteter för att stärka VI-känslan på förskolan och stor del av dagen arbetar hela förskolan tillsammans.

Hållbar utveckling och Grön Flagg

För oss är ett förhållningssätt som gynnar hållbar utveckling mycket viktigt. Ett gemensamt tema är därför arbetet med Grön Flagg, där vi arbetar mot målen Livsstil & Hälsa, Djur & Natur samt Skräp och Avfall.

Pedagogisk idé

Vi har ett miljö- och friluftsinspirerat arbetssätt och stor del av verksamheten bedrivs utomhus. På det viset lär vi oss umgås med och värna om naturen. Vi vill skapa en positiv upplevelse av att vara ute. Att vara ute i naturen och tillsammans se och upptäcka saker väcker nyfikenhet, intresse och lust att lära. Vi mår bra, minskar stress, får upplevelser för alla sinnen. Vi lägger en grund för framtida engagemang i livsmiljöfrågor.

Björkliden ligger mitt i den härliga grönskan mellan Runnabäcken och skogsområdet Åsen som grannar. I hagen bakom ute-ateljén betar fåren, som vi ger vatten och ser efter så de mår bra vår och höst, annars bor de på fårfarmen i Torpa.

Vision

En förskola som utstrålar glädje, nyfikenhet, kunskap, kreativitet och hållbart förhållningssätt till människor och djur, ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Mål

Varje människa får vara unik, bli lyssnad på, få säga sin mening och mötas med glädje, respekt och nyfikenhet, en känsla att jag betyder något för min omgivning och kan göra skillnad genom att agera, reagera, handla och finnas.

Där vi tillsammans följer det överenskomna och hjälps åt att göra förskolan till en plats med hållbara och vänliga relationer till varandra, miljön och ekonomin. Att vi lär, utvecklas och växer tillsammans genom aktiva och kreativa vuxna och barn som vill och tycker om sin förskola. Där vi skrattar tillsammans för en bättre värld. 

Där hälsa och välmående är vår ledstjärna, där vi bryr oss om varandra och ger ett leende och ett välkomnande varje dag. 

Välkommen till oss!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: