Publicerad

Grävarbete på Åsen för att skapa en ny mountainbike-led

Under torsdag och fredag 1-2 februari kommer en minigrävare användas i arbetet med att skapa en mtb-led på Åsen.

Utvecklingsprojekt

Kungsörs kommun samarbetar med Kungsörs sportklubb för att etablera en mountainbike-led på Åsen och i Lockmora, samt ett litet teknikområde där cyklister ska kunna träna på att hantera cykeln. Ser du snitslar eller krattor i skogen och en liten grävare så är det för att vi anlägger en led för att cyklisterna ska kunna cykla i roliga spår. Stigen blir ca 50 cm bred när den är klar.

Vi formar friluftsområdet så flera kan nyttja skogen och strävar alltid efter säkerhet så att alla som vistas här ska kunna göra det tryggt. Genom att skapa nya MTB-leder välkomnas cyklister dit istället för att använda de befintliga motionsspåren. De befintliga motionsspåren är avsedda för motionärer utan cykel, vilka på så vis får en förbättrad och tryggare upplevelse.

Läs mer om projektet här:

Minigrävare i skog

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: