Publicerad

Kungsörs föreningsliv bjöds in till en föreningsträff

Kungsörs föreningar är viktiga för kommunens utveckling, både genom att det bidrar till enskilda människors välmående, att man kan utöva sitt intresse, samlas kring en passion och vara en del av en gemenskap. Men även till kommunens utveckling i stort genom ett varierat utbud av fritidsaktiviteter samt möjligheten att delta och lära sig om demokratiska processer.

Kungsörs föreningsliv bjöds in för att ta del av information och bilda nätverk

Föreningsträffen under tisdagskvällen riktade sig till kultur- och idrottsföreningar, intresseföreningar och föreningar med samhällsansvar. Inför träffen kunde föreningarna påverka programmet genom att besvara frågor om deras utmaningar idag och behov på längre sikt.

Det visade sig att många av föreningarna hade liknande typ av utmaningar med att rekrytera nya medlemmar, nå ut till nya målgrupper 65+ eller yngre, samt öka eller bibehålla engagemanget i styrelsearbetet. Andra behov som kom på tal var att utveckla sin föreningsanläggning om sådan finns eller söka samarbeten för att få tillgång till en delad lokal. Flera föreningar har känt av senaste årens höjda kostnader och var intresserade av vilka typer av bidrag som finns att söka.

Föreningsträffen var initierad av Kultur- och fritidsenheten och föreningarna fick även träffa Kungsörs nya kommundirektör Anders Mebius. Även RF SISU var föredragande och berättade både om sina ekonomiska och praktiska stöd samt höll ett pass om vad som är viktigt att tänka på när man ska motivera och rekrytera nya medlemmar och ledare till ideellt engagemang i förenings- eller styrelsearbete.

Information som gavs under kvällen:

Kommunala bidrag

 • Aktivitetsbidrag idrottsföreningar 25 feb
 • Verksamhetsbidrag alla föreningar 31 mars
 • Arrangemangsbidrag löpande under året

Bidrag från RF SISU

 • Projektstöd IF barn och ungdom
 • Anläggningsstöd
 • Idrott <3 Kultur
 • Idrott 65+

Läs mer om bidrag och stöd hos RF-SISU Västmanland

Andra bidrag

Information från Kungsörs kommun forts:

 • Prova på-dag Idrott planeras den 6 mars 2024 för åk 3 och 4
 • Prova på-dag Kultur planeras den 17 oktober 2024 för åk 5
 • Dags att nominera till kommunens stipendier, det finns ett kulturstipendium, ett idrottsstipendium och ett hedersstipendium som kan delas ut till person eller förening som uppmärksammas för förtjänstfulla insatser över längre tid. Stipendierna är på 5 000 kronor.
 • Läs mer om och nominera här: Stipendier - Kungsörs kommun (kungsor.se)
 • Visste ni att det finns ett Föreningsarkiv i kommunen? Bevara föreningens historia för eftervärlden, verksamhetsberättelser årsböcker avtal, kontrakt och jubileer är exempel på sånt som kan arkiveras i kommunens föreningsarkiv. Kontakta Anne Pettersson på kommunstyrelseförvaltningen om ni vill veta mer: anne.pettersson@kungsor.se

Att jobba vidare med under året:

 • Hur ska vi tillsammans vända den nedåtgående trenden i Kungsör för att få fler i rörelse?
 • Summercamp - prova på rörelseaktiviteter under sommarlovet
 • Tycker du det var bra att alla slags föreningar var inbjudna till samma kväll? Eller ska vi dela upp träffarna?
 • Ett förslag som kom var att ha en processkväll föreningsaktiva själva är med och bidrar i större utsträckning. Med många gemensamma utmaningar finns oftast lösningarna i rummet. Genom att diskutera olika frågeställningar över föreningsgränser kan fler föreningar hitta möjliga lösningar och komma vidare med sina utmaningar. Är det intressant för er förening?

Återkoppla gärna kring föreningsmötet om ni har frågor eller funderingar, till kultur- och fritidschef Mikael Nilsson på nummer: 0227 60 01 55 eller e-post: mikael.nilsson@kungsor.se

Tack för ert engagemang.

bild på ett föreningsmöte

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: