Publicerad

Extra satsning på spår och leder,
hamnområde och multisportplan

KKTAB har fått ett koncernbidrag på 3,5 miljoner kronor som under 2022 omsätts i samhället inom tre områden.

Rune Larsen, VD och teknisk chef för KKTAB berättar vad pengarna som avsätts kommer att användas till. Samtliga delar arbetas med och genomförs under 2022:

Foto Jonas Bilberg

Spår och leder

- Det görs en satsning på spår och leder så det ska bli enklare att hitta i skogarna i kommunen. Vi kommer att märka upp leder, rensa, skylta, grusa upp ytor, se över grillplatser med mera.

Hamnområdet

I hamnen tas utvecklingen vidare för att göra området mer tillgängligt och attraktivt för invånare och besökare.

- Det ska snyggas till i hamnen, till exempel med konst och någon form av scen. Vi ser även över parkeringsmöjligheter för de dagsgäster som kommer för att lägga i båt via båtrampen i hamnen. Dessutom ses det över hur husbilsplatser kan förbättras.

Multisportplan

Vid Hagaskolan planeras för en multisportplan för att förbättra utemiljön.

- En elevgrupp som representerar skolan tittar på detta med multisportplan tillsammans med kommunen. Inspiration hämtas från multisportplanerna som de senaste åren byggts vid Kung Karls skola i centrala Kungsör och Björskogsskolan i Valskog.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här