Publicerad

Träning för barn och ungdomar kan starta igen

Idrottsträningar för barn och ungdomar som är födda 2005 och senare kan återupptas både inomhus och utomhus.

Regeringen meddelade den 21 januari att rekommendationerna om stängda kommunala inomhusanläggningar förlängs till den 7 februari – men med undantag för barn födda 2005 och senare. För den åldersgruppen kan träningen börja igen även inomhus.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten poängterade vikten av idrott och rörelse för barn och ungdomar även under pågående pandemi, men de understryker även att läget i samhället är allvarligt. Därför ska pandemilagen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för träning och idrott följas.

Personer födda 2004 och tidigare ska fortsatt undvika att träna i större grupper och om möjligt träna utomhus. För idrottsföreningar, idrottsledare och varje enskild aktiv gäller som tidigare att följa pandemilagen samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: