Publicerad

Den 19 juni invigs Rosa Svenssons plats

Välkommen att fira invigningen av Rosa Svenssons plats med en ceremoni vid platsen, onsdag den 19 juni kl. 10-10.45. Medverkar gör kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson.

Rosa Svenssons plats har fått sitt namn efter Kungsörspolitikern Rosa Svensson som på många sätt var en föregångare av sin tid. Bland annat drev hon igenom att Sveriges första kommunala lekskola (frånsett Stockholm) startades i Kungsör.

Rosa Svenssons plats är i ordninggjord i anslutning till gångvägen mellan Drottninggatan och Fredsgatan.

 

Foto: Hembygdsföreningens bildsamling

Mer om Rosa Svensson

Rosa Svensson var en ledande socialdemokrat, aktiv i Kungsörs Arbetarekommun och ordförande i Socialdemokraternas kvinnoklubb. På 1940-talet var hon den enda kvinnan i Kungsörs kommunfullmäktige, hon var också ledamot av Kungsörs kommunstyrelse.

Tidigt tog Rosa Svensson initiativ till lekskola i Kungsörs kommun och drev med kraft utvecklingen av barnomsorgens utbyggnad för alla barn i hela landet. Det kom särskilt till uttryck i hennes uppdrag som riksdagsledamot för Västmanland.
År 1957 valdes hon in som ledamot i riksdagens dåvarande andra kammare.

Rosa Svensson blev 94 år gammal, hon föddes den 22 oktober 1903 i Kristianopel, Blekinge, bodde och verkade i Kungsör, och avled i april 1998.

En av Sveriges första kommunala förskolor

Hösten 1946 startades en helt avgiftsfri kommunal förskola – lekskola i Kungsör. Tillsammans med representanter från olika kvinnoklubbar bildades en samarbetskommitté som kom med idén att försöka få igång en kommunal barnträdgård som det hette då. Rosa Svensson kontaktades och genom henne lyckades man få igenom att en förskola skulle inrättas. Kungsörs kommunala lekskola startades i hembygdsgårdens lokaler på Kungsudden. Det fanns privata
lekskolor tidigare men den i Kungsör var den första kommunala frånsett Stockholm.

Källor: Knut Barr (2009). Kungariket Kungsör och Hembygdsföreningen i Kungsör.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: