Publicerad

Nytt Kultur- och fritidspolitiskt program

Ett nytt kultur- och fritidspolitiskt program för Kungsör antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2018.

Det kultur- och fritidspolitiska programmet är ett övergripande dokument som berättar om inriktningen för det kultur- och fritidspolitiska arbetet. Det är styrande för hela kommunkoncernen och sträcker sig till och med 2021.

I processen med att ta fram programmet har dialog förts med föreningsliv, studieförbund och andra aktörer.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: