Publicerad

Sommarerbjudande även för ungdomar som är beviljade färdtjänst

Kommunens politiker har tagit beslut om att erbjuda ungdomar som är beviljade färdtjänst att åka för en maxtaxa på 200 kr under juni, juli och august.

Tidigare tog kommunens politiker beslut om att erbjuda VL:s Sommarbiljett till ett reducerat pris på 200 kr. Nu har politikerna även beslutat att erbjudandet ska inkludera de ungdomar som är beviljade färdtjänst.

Erbjudandet riktar sig till ungdomar bosatta i Kungsörs kommun, som går på sommarlov efter årskurs 7, 8, 9 samt gymnasieungdomar som går på sommarlov efter årskurs 1 och 2, till och med 19 år. Erbjudandet gäller de ordinarie färdtjänstreglerna.

Under perioden juni, juli och augusti kommer därför ingen egenavgift tas ut i samband med färdtjänstresan utan efterdebitering kommer ske efter periodens slut med max 200 kr.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: