Publicerad

Informationsträff om ny mötesplats i Valskog

Den 10 april hölls en informationsträff kring öppnandet av en ny mötesplats för seniorer i Valskog. Ett tjugotal besökare kom till Björskogsskolans fritidsgård, där mötesplatsen kommer att vara.

Informationsträff Mötesplats Valskog

Mötesplatsen startar upp 30 april och har sedan öppet fortsättningsvis tisdagar kl. 11-15. Mötesplatsen kommer att vara öppen under 2024 för att sedan utvärderas.

Syftet med mötesplatsen är att arbeta hälsofrämjande och möjliggöra för de äldre invånarna i och kring Valskog att delta i sociala aktiviteter, samt stödja och värna möjligheten att uppleva meningsfullhet och sammanhang.

Fritidsgården har biljardbord, pingisbord och olika spel. Det finns möjligheter att anordna frågesporter, tipspromenad, spela upp önskelåtar, ha balansgympa och andra aktiviteter som redan finns på kommunens två övriga mötesplatser, Tallåsgården och Misteln. Det finns även möjlighet att bjuda in föreläsare och underhållare om så önskas. Man får givetvis bara komma förbi och sitta och fika om man vill. Det kommer att finnas fika till självkostnadspris.

Program kommer att sättas upp på informationstavlan vid Perssons Delikatesshandel, och läggas ut på kommunens hemsida samt vår Facebooksida Gemenskap i Kungsör.

Vill man ha program hemskickat kan man ringa aktivitetssamordnare Anna 0227 600 185 och lämna sin postadress så kommer det programblad hemskickat i brevlådan. Man får gärna höra av sig om man har förslag på aktiviteter eller vill hjälpa till och stötta kring mötesplatsen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: