Publicerad

Hemtjänsten inför arbetsgrupper med geografiska områden

Hemtjänsten i Kungsörs kommun inför ett nytt arbetssätt där arbetsgrupper organiseras efter geografiska områden. Fördelarna är flera - kontinuiteten förbättras då våra brukare träffar samma medarbetare oftare, vården blir mer högkvalitativ och personcentrerad, dessutom är det effektivt för medarbetarna och främjar miljötänkande.

Det är värt att notera att hemtjänstområde 1 framgångsrikt implementerat arbetssättet med geografiskt område under ungefär 1,5 år med utmärkta resultat. Mot bakgrund av det har vi nu beslutat att utvidga det till hela hemtjänsten för att fortsätta leverera högkvalitativ vård och omsorg till våra brukare, berättar Kamyar Sheikhani områdeschef för äldreomsorgen.

Det nya arbetssättet fungerar på så sätt att de nya arbetsgrupperna består av ett antal medarbetare som tar hand om brukarna i specifika områden, i stället för att arbeta i hela kommunen. Till exempel finns nu en arbetsgrupp som bara tar hand om brukarna i Valskog.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: