Publicerad

Hemtjänsten förbättrar med 103 placeringar enligt Hemtjänstindex

Kvalitativt arbete ger resultat - Kungsörs kommun avancerar i nationell ranking för hemtjänstens kvalitet.

Kungsörs hemtjänst har stärkt sin position avsevärt enligt det senaste Hemtjänstindex. En årlig nationell analys av hemtjänsten har resulterat i en förbättring med 103 placeringar för Kungsörs kommun jämfört med föregående år. Hemtjänstindex bygger på offentliga data och är ett verktyg för att mäta och förbättra kvaliteten inom kommunens äldreomsorg.

År 2022 inleddes den årliga nationella analysen av hemtjänsten i Sveriges kommuner genom Hemtjänstindex. Denna omfattande undersökning utvärderar områden som information, biståndshandläggning, utförande och stöd/utveckling. Resultatet presenteras som en ranking och ger en övergripande bild av hur väl kommunerna levererar äldreomsorgstjänster.

För Kungsörs kommun visar resultaten från Hemtjänstindex 2023 på en betydande förbättring. Kommunens index är 65,8 vilket ligger nära det nationella genomsnittet på 66,4. Denna positiva utveckling resulterade i att Kungsörs kommun avancerade med 103 placeringar och intar plats 167 av totalt 290 kommuner.

Kamyar Sheikhani, områdeschef för äldreomsorgen, uttrycker sin glädje över klättringen:
– Det pågår ett fantastiskt och kvalitativt arbete inom hemtjänsten, och vi tar rejäla kliv framåt. Vi är väldigt glada över denna placering, men långt ifrån nöjda. Vårt mål är att vara ledande och driva en god och säker vård och omsorg till våra äldre.

Hemtjänstindex är ett initiativ som skapar en samlad bedömning av hemtjänstens kvalitet för alla 290 kommuner i Sverige. Projektet ägs av SPF Seniorerna och stöds av Allmänna arvsfonden. Hemtjänstindex 2023 offentliggjordes den 5 december. För mer information om Hemtjänstindex, besök hemtjanstindex.se

Indexet bygger på offentliga data, mätmodellen är utvecklad med stöd av forskningsinstitutet RISE och kvaliteten mäts inom fyra delområden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: