Publicerad

Lyckad satsning - från åtgärdsanställda till arbetshandledare

I Kungsörs kommun har verksamheten Tvätt och Service inte bara effektiviserat tvättprocessen inom äldreomsorgen, utan har också skapat meningsfulla arbetstillfällen för personer som befunnit sig långt från arbetsmarknaden.

Arbetshandledarna Hiba Karem och Mohammed Albasso

Arbetshandledarna Hiba Karem och Mohammed Albasso

Sedan ett år tillbaka har verksamheten Tvätt och Service i Kungsörs kommun framgångsrikt hanterat tvättuppdraget åt trygghetsboendet Misteln och särskilda boendet Södergården. Målet har varit att avlasta vårdpersonal och samtidigt skapa möjligheter för åtgärdsanställning och praktik för personer som står långt från arbetsmarknaden.

– Resultatet av denna satsning är glädjande och vi kan med stolthet konstatera att 15 personer har kunnat byta försörjningsstöd mot lön, säger Jenny Demervall, enhetschef på Arbetsmarknad och försörjning.

Bland dessa framstående individer finns Hiba och Mohammed, som i ett tidigt skede utsågs till arbetshandledare. Hiba och Mohammed är idag fast anställda och har sina tidigare socialsekreterare och arbetsmarknadskonsulenter som närmsta kollegor.

Deras resa från att vara åtgärdsanställda och betraktas som ”språksvaga” till att nu vara fast anställda och agera som arbetshandledare, är en inspirerande solskenshistoria som visar på hur engagemang och stöd kan förändra människors liv.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: