Publicerad

Nytt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Västmanland

CMHV, Centrum mot hedersrelaterat våld, är en samverkan mellan länets kommuner, Region Västmanland, polisområde Västmanland och Åklagarmyndigheten i Västmanland.

Målet med CMHV är att barn, unga och vuxna som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor har jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd och hjälp oavsett vistelseort i länet.

CMHV är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen Västmanland och Västerås stads öppenvårdsenhet, Centrum mot våld, är huvudman för projektet.

CMHV kommer att kunna bidra med stöd på många sätt, exempelvis:

  • Stöd och rådgivande samtal på telefon eller fysiskt till personer som är eller riskeras utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Möjlighet att möta utsatta och yrkesverksamma runt om i Västmanland då CMHV är en mobil verksamhet
  • Ge information om myndigheter och andra verksamheter dit utsatta eller yrkesverksamma kan ha behov av att komma i kontakt med.
  • Erbjuda råd, strukturerad samverkan samt stöd och vägledning till yrkesverksamma inom polis, skola och fritid, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt civilsamhällesorganisationer samt övriga myndigheter.
  • Erbjuda föreläsningar och information om CMHV till yrkesverksamma och ideella aktörer i Västmanland.

Kontakt:

Centrum mot hedersrelaterat våld Västmanland

Telefon: 021-39 87 62, måndag till fredag 10.00-15.00

Epost: cmhv@vasteras.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: