Publicerad

Tillsammans för psykisk hälsa

Mellan den 9-13 oktober är det Tillsammansveckan. Det är en vecka med föreläsningar, öppna hus och workshops för att skapa större kunskap, acceptans, förståelse och beredskap kring psykisk hälsa i Västmanlands län.

Se hela programmet här: tillsammansveckan.se

I Kungsör är du välkommen till Thor Modéen teatern onsdagen den 11 oktober:

Klockan 12.30-16.00: Informationsdag från kommunens verksamheter. Under dagen har du möjlighet att träffa representanter från NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) och dess brukarföreningar samt från kommunens verksamheter och få information om vad dessa har att erbjuda.

Klockan 13.00: Information från inre och yttre teamet samt strategier gällande självskadebeteende.

Klockan 13.30-14.30: Föreläsning: Tina Essner (H)järnkoll Örebro.

Tina föreläser om hur det är att växa upp och inte riktigt hitta sin plats i olika sociala sammanhang så som skola och att känna att någonting är annorlunda med henne. Hur hon i tidiga tonår kom i kontakt med droger. Hon pratar om samsjuklighet, psykisk ohälsa/ missbruk, om resan genom behandlings-Sverige, om de jobbiga stunderna men även alla superhjältar hon stött på i form av handläggare på socialtjänsten, familjehemsföräldrar, behandlingspersonal inom såväl behandlingshem, institutioner och psykiatri.

Föreläsningen går även att se online i efterhand på Tillsammansveckans webbsida.

Tillsammansveckan 2023Förstora bilden

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: