Publicerad

Boendeenhet Gläntan byter namn till Linden

Södergården byggnad

Namnbytet markerar starten på utökade särskilda boendeplatser som öppnas den 15 september på enhet Linden, på Södergården.

Boendeenhet Gläntan på Södergården byter nu namn till Linden efter beslut av tidigare socialchef Lena Dibbern. Namnbytet sker i samband med öppnandet av nya särskilda boendeplatser den 15 september.

Linden får en utökning av platser och kommer att bestå av totalt 12 rum, varav 6 är särskilt boende platser, 3 är växelvårdsrum och 3 är korttidsrum.

Även boendeenhet Rönnen har utökats med 4 nya platser i en lokal som ligger i anslutning till Rönnen, där Näckrosens gruppboende tidigare fanns på Södergården.

Medarbetare och brukare firade med tårta inför den första inflyttningen till Linden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: