Publicerad

Årets medarbetare 2023 - andra halvåret är utsedd av socialnämnden

Lena Dibbern delar ut pris

Årets medarbetare 2023 andra halvåret tilldelas Ulrica Thorén, ungdomsbehandlare på socialförvaltningen. Vid socialnämndens sammanträde tog Ulrica emot priset, varpå socialchef Lena Dibbern tackade henne med blommor och ett diplom.

Varje år delar socialnämnden ut priset "Årets medarbetare" inom socialförvaltningen. Medarbetare inom förvaltningen kan nominera en eller flera kollegor och utifrån nomineringarna är det sedan förvaltningschefen som utser vinnare.

Ulrica Thorén

Motiveringen för årets medarbetare, andra halvåret:
"Ulrica utses till Årets medarbetare andra halvåret 2023 för enastående initiativ och insatser i Kungsörs ungdomsarbete, Ulrica har ett brinnande engagemang för sitt uppdrag och har på kort tid lyckats upparbeta ett välfungerande och viktigt samarbete med polis, skola och sjukvård.

Ulrica arbetar aktivt för förbättring och kombinerar förebyggande arbete med behandling med ett ständigt professionellt bemötande. Ulrica är en glädjespridare bland ungdomar, vuxna och kollegor och en sann ambassadör för Kungsör kommun!"

Framgångsrikt förebyggande ungdomsarbete blir permanent

Under ett års tid har projekt Förebyggande Ungdomsarbete inom socialförvaltningen pågått och nyligen stod det inför en avgörande utvärdering gällande sin framtid – skulle det permanentas eller avslutas? Projektets betydelse har varit påtaglig, inte bara inom socialförvaltningen utan även bland våra samarbetspartners.

Den 22 augusti togs ett enhälligt beslut av nämnden, som klargjorde att detta framgångsrika projekt nu kommer att bli permanent. Som en extra bekräftelse på dess betydelsefulla insats, utnämndes Ulrica Thorén i samband med detta beslut till Årets Medarbetare för andra halvåret 2023.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: