Publicerad

Nya hjärtstartare på Tallåsgården och Misteln

Nu finns nya hjärtstartare, så kallade defibrillatorer, på mötesplatserna Tallåsgården och Misteln. Dessa hjärtstartare är tillgängliga för allmänheten och är enkla att hitta och nå i en akut situation.

På Misteln är hjärtstartaren placerad till höger strax innanför huvudentrén. Vid Tallåsgården är hjärtstartaren placerad till höger i entrén, mitt emot hissen när man kommer in på Tallåsgården.

Hjärtstartarna är placerade i runda skåp som enkelt öppnas genom att vrida hela höljet, precis som pilarna på skåpet visar. När hjärtstartaren tas ut ur skåpet aktiveras ett larm för att påkalla uppmärksamhet och hjälp från omgivningen.

Hjärtstartare är mycket lätta att använda. När man trycker på den gröna startknappen kommer en instruktionsvideo med röst att guida genom hela processen. Allt som behövs för att utföra hjärtlungräddning finns tillsammans med hjärtstartaren i den röda väskan. Väskan hänger lätt åtkomlig i det runda skåpet.

Att ha hjärtstartare tillgängliga på mötesplatserna Tallåsgården och Misteln kan göra skillnad i en nödsituation och gör vår kommun ännu tryggare.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: