Publicerad

Interaktiv föreställning inspirerade till reflektion och dialog inom äldreomsorgen

I en innovativ satsning på utbildning och utveckling bjöds alla medarbetare inom äldreomsorgen in till en speciell föreställning av Teater Spotlight. Teatergruppen består av skådespelare som även har många års erfarenhet inom hemtjänsten. Deras föreställning "25 fel" visar på ett levande sätt en omvårdnadssituation inom hemtjänsten där allt inom bemötande och kompetens går fel. Sedan får publiken interagera och diskutera vad som gick fel och varför. Några medarbetare fick också komma upp på scenen och spela upp föreställningen igen, men denna gång med allt rätt.

Interaktiv föreställning med Teater Spotlight
Interaktiv föreställning med Teater Spotlight

Det var skratt, tårar, förundran och allt där emellan hos publiken. Tillsammans med skådespelarna fick medarbetarna diskutera bemötande och agerande, och många kände igen sig i att vara ny på jobbet och betydelsen av en bra introduktion.

- När Teater Spotlight kontaktade oss för att höra om äldreomsorgen i Kungsör var intresserade tvekade vi inte att tacka ja. Det här var en viktig och annorlunda form av utbildning som verkligen gör skillnad. Dessutom hade vi möjlighet att söka bidrag som också beviljades för alla föreställningarna, berättar Isabella Piva Hultström områdeschef för äldreomsorgen.

Samtliga chefer deltog också i utbildningen, vilket skapar möjligheter för fortsatt dialog vid kommande arbetsplatsträffar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: