Publicerad

Ingmarie Jüring tillträder som ny IFO-chef

Ingmarie Jüring blir Kungsörs kommuns nya områdeschef för individ- och familjeomsorgen (IFO), hon påbörjar sin tjänst den 17 juli. Med en gedigen erfarenhet och bakgrund inom den kommunala socialtjänsten är Ingmarie redo att ta sig an de utmaningar och möjligheter som finns i Kungsörs kommun. Med fokus på varje individ och medarbetares styrkor och potential arbetar hon för en arbetsmiljö där alla kan blomstra.

Ingmarie Jüring, porträttbild

Ingmarie Jüring är socionom och har studerat i Umeå. Hennes yrkeskarriär inleddes som socialsekreterare i Norberg år 1986, och sedan dess har hon arbetat inom olika verksamhetsfält inom den kommunala socialtjänsten, främst med myndighetsutövning. Senast arbetade hon i Strängnäs kommun som verksamhetschef för Myndighet. Ingmarie ser nu fram emot att lära känna organisationen och människorna i Kungsörs kommun samt att bidra till utvecklingen av socialtjänsten.

Helhetssyn och inkludering

En av Ingmarie Jürings styrkor i rollen som IFO-chef är ett välgrundat helhetsperspektiv på socialtjänsten.

- För mig är det viktigt att skapa en arbetsmiljö där varje medarbetare och person känner sig välkommen och sedd. Jag vill förmedla en balans mellan det "hårda" – det vill säga rättstillämpningen – och det "mjuka" – det vill säga bemötandet – för att främja en samlad syn på socialtjänsten i alla situationer, säger Ingmarie Jüring.

Stora möjligheter i den lilla kommunen

Att åter få arbeta i en liten kommun och att spänna över ett bredare område är vad som lockade Ingmarie Jüring med tjänsten i Kungsör. Tillsammans med ny socialchef, ny äldreomsorgschef och befintliga medarbetare kommer hon fortsätta forma och utveckla socialtjänsten i Kungsör.

- Jag ser fram emot detta med den lilla kommunens möjligheter, att lära känna nya människor och att ha ett helhetsansvar för IFO-området. Det första jag kommer göra är att sätta mig in i organisationen och vad som planerats, sen väntar en ny socialtjänstlag som möjliggör andra arbetssätt, säger Ingmarie Jüring.

På det personliga planet bor Ingmarie i Kvicksund, hon är gift och har en 19-årig son. Familjen har också en blandrashund vid namn Gibson. På fritiden ägnar hon sig åt aktiviteter såsom yoga, promenader och umgänge med goda vänner. Hon tycker även om att resa när tillfälle ges.

Kungsörs kommun hälsar Ingmarie varmt välkommen och ser fram emot att tillsammans ytterligare stärka och förbättra socialtjänsten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: