Publicerad

Kommunen satsar på hälsosamtal för att motverka ensamhet hos äldre

Som en del av regeringens satsning för att bekämpa ensamhet bland äldre, har Kungsörs kommun tilldelats statsbidrag för att genomföra hälsosamtal med äldre invånare.

Kommunen kommer erbjuda hälsosamtal till äldre från och med vecka 33. Syftet med dessa samtal är att ge de äldre en plattform att diskutera sin livssituation samt att ta del av olika aktiviteter och stöd som erbjuds av både kommunen och det civila samhället.

Kungsörs kommun ser fram emot att kunna erbjuda dessa hälsosamtal och att arbeta tillsammans med äldre och det civila samhället för att motverka ensamhet och främja en aktiv och meningsfull tillvaro för alla invånare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: