Publicerad

Äldreomsorgens arbete med brandskydd lyfts fram

Kungsörs kommun deltog nyligen vid ett brandskyddstoppmöte. Syftet med konferensen var att höra experter prata kring arbetet med särskilt riskutsatta äldre som är överrepresenterade i bränder med dödlig utgång.

Experter på plats från Socialstyrelsen, Brandskyddsföreningen och MSB lyfte Kungsör som ett lysande exempel där man ser möjligheter istället för hinder och att fler behöver göra mer.

Isabella Piva Hultström, områdeschef äldreomsorg, berättar:

- Kungsörs äldreomsorg har arbetat intensivt med frågan de senaste fyra åren och vi var därför inbjudna att berätta om vår resa och hur det kan vara lätt att göra rätt till liten kostnad. Det var en lyckad dag med högt engagemang i en livsviktig fråga.

Konferensen arrangerades av Länsförsäkringar Bergslagen och Brandskyddsföreningen mitt.

Isabella Piva Hultström på scenen framför åhörare, med presentation bakom sig på storskärm

Isabella Piva Hultström, områdeschef äldreomsorg, berättade om Kungsörs kommuns arbete med brandskydd för särskilt riskutsatta äldre.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: