Publicerad

Region Västmanland informerar: Väldigt många söker vård nu

Det är hög smittspridning av covid-19, influensa och RS-virus. Väglaget är halt och risken för olyckor ökar. Det är viktigt att de som verkligen behöver vård kan få det.

Så här söker du rätt vård

1. 1177 - ring eller chatta med sjuksköterska på 1177 som ger dig råd om vård. Du kan också besöka 1177.se för mer information.

2. Vårdcentralen – när du är lindrigt sjuk och inte behöver omedelbar vård på sjukhus.

3. Jourmottagningen – när du är lindrigt sjuk men inte kan vänta på vård till nästa dag. Kommer du med bil, parkera vid huvudentrén och följ skyltarna.

4. Akutmottagningen – för allvarliga sjukdomsfall och skador.

5. 112 – för livshotade tillstånd och allvarliga olyckor.

Mer information

Västmanland har en situation med ökad smittspridning i samhället som påverkar både inflödet av patienter och förmågan att bemanna vården.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: