Publicerad

Kungsörs kommun väljer säkra videosamtal för hela Individ- och familjeomsorgen

Kungsörs kommun väljer anpassade säkra videosamtal för känsliga samtal inom Individ- och familjeomsorgen. Förutom att säkra medborgarens integritet, öka servicen till våra invånare och kvalitetssäkra våra insatser med digitala utredningsverktyg, räknar vi även med att frigöra tid motsvarande en halvtidstjänst. Och dessutom minska utsläpp med över 4 ton CO2 per år.

Kungsör är en mycket framåt kommun när det kommer till arbetet med att använda digitala verktyg för att effektivisera och säkra sin verksamhet. Med anpassade säkra videosamtal tar vi nu nästa steg inom Individ- och familjeomsorgen. Målet är att värna om individens integritet. Men minst lika mycket att öka närvaron och ge en möjlighet att arbeta mer effektivt.

Christer Zegarra Eriksson, områdeschef inom Individ- och familjeomsorgen i Kungsörs kommun

– Att medvetet arbeta med en ökad kvalitet i våra utredningar och insatser är vårt signum, så att införa säkra videosamtal och digitala verktyg var därför en självklarhet, menar Christer Zegarra Eriksson som är områdeschef inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Kungsörs kommun.

Vi har sett behovet av digitala verktyg i utrednings- och samtalsarbetet och däri även säkra digitala samtal. Ett kontaktsätt i tiden som samhället idag både efterfrågar och erbjuder mer och mer. Det här ger både medarbetare och invånare flera verksamhetsnyttiga delar. Tätare och mer kvalitativa klientuppföljningar är en av dem. Att tjänsten i sig också innebär att vi bidrar till mindre CO-utsläpp med omkring 4 ton för vår mindre organisation är såklart en bonus, säger Christer Zegarra Eriksson.

Säkra videosamtal anpassat för socialtjänsten

Digitala Samtals säkra videosamtal är anpassat för det arbetssätt och krav som finns inom socialtjänsten och äldreomsorgen. Det säkra videosamtalet gör det möjligt att samtala med brukaren eller medborgaren och samtidigt följa GDPR och andra regelverk. Alla samtal är krypterade mellan den som deltar och servern. När videosamtalet är slut stängs kanalen. Ingen kan efteråt använda den för att sätta upp ett nytt samtal.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: