Publicerad

Batteridrivna ljus till riskutsatta inom hemtjänst

Som ett led i den goda samverkan med äldreomsorgen i Kungsör, skänker Brandskyddsföreningen batteridrivna blockljus till samtliga riskutsatta inom hemtjänsten i Kungsör.

Mörkare dagar och ökade elräkningar gör att användningen av levande ljus ökar och med det riskerna för brand. För att uppmärksamma och öka riskmedvetenheten gällande levande ljus, skänker Brandskyddsföreningen de batteridrivna ljusen som kommer delas ut av hemtjänsten innan jul.

– Vi fortsätter det goda samarbetet med mål om nollvision rörande brand inom ordinärt boende och ger oss inte förrän vi är i mål, säger Isabella Piva Hultström, områdeschef äldreomsorg.

– Kungsör gör ett gediget arbete i att öka riskmedvetenheten gällande brand och det vill vi fortsatt uppmärksamma och vara delaktiga i, säger Thomas Reichert, verksamhetsledare brandskyddsföreningen Västmanland.

Brandskyddsföreningen har tidigare i samverkan med äldreomsorgen Kungsör, delat ut brandfiltar, brandsläckare och testhorn till särskilt riskutsatta inom hemtjänsten.

Tidigare nyheter kring det brandförebyggande arbetet

TV-reportage

Brandskyddsföreningens kampanj ”Brandsäkert boende” lyfter problematiken med bostadsbränder - alla borde ha rätt till ett brandsäkert boende

Varje år inträffar cirka 20 000 – 24 000 bostadsbränder i Sverige och 85 procent av de som omkommer eller skadas svårt av brand gör det i sitt hem. Äldre och ensamboende är överrepresenterade i statistiken, med den gemensamma nämnaren att de har begränsad förmåga att agera vid en brand.

Hälften av alla som dör i bostadsbränder är över 60 år och personer över 80 år är kraftigt överrepresenterade. Andelen äldre kommer dessutom att öka dramatiskt under kommande decennier. Mest ökar gruppen 80 år och äldre och inom en tioårsperiod bedöms gruppen ha ökat med 50 procent. Detta, parallellt med en uttalad kvarboendeprincip inom äldrepolitiken, där äldre i allt större utsträckning ska bo kvar hemma istället för på vårdhem eller sjukhus, skapar utmaningar för framtiden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: