Publicerad

Om du eller någon i din närhet blir sjuk

Detta gäller om du själv eller någon i din närhet blir sjuk med symtom på luftvägsinfektion.

Om du får luftvägssymtom

Både vaccinerade och ovaccinerade bör stanna hemma vid luftvägssymtom.

Vuxna och barn från förskoleklass och uppåt som inte haft covid-19 det senaste halvåret rekommenderas även att testa sig för sjukdomen. Vid ett negativt provsvar kan man återvända till arbete, skola och fritidsaktiviteter om man varit feberfri minst ett dygn och känner sig frisk.

Om någon i hushållet får symtom på covid-19

Om någon i hushållet blir sjuk bör övriga personer vara extra uppmärksamma på symtom. Symtomfria personer kan gå till arbete, skola eller fritidsaktiviter som vanligt. Den som har symtom rekommenderas att stanna hemma och testa sig direkt då symtomen uppstår.

Om någon i hushållet insjuknar i covid-19

Om en person har bekräftad covid-19 ska alla som bor i samma hushåll stanna hemma i sju dagar räknat från den dag den sjuka personen provtog sig. Det gäller oavsett om de har symtom eller inte. Både vaccinerade och ovaccinerade ska följa rekommendationen.

Alla personer i hushållet rekommenderas också att testa sig.

Om du har bekräftad covid 19

Om du har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma hemma och följa de förhållningsregler du får från sjukvården. Stanna hemma i minst sju dygn efter att du fått symtom. De två sista dygnen ska vara feberfria.

Barn i förskoleåldern med symtom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19. Vid symtom behöver barnet stanna hemma tills dess att det varit feberfritt i ett dygn och känner sig frisk, även om barnet fortfarande har vissa luftvägssymtom.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: