Publicerad

Ytterligare restriktioner lättas 15 juli

Ett antal restriktioner kommer att lyftas från och med den 15 juli. Detta enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas.

Utvecklingen i pandemin går stadigt åt rätt håll. Smittspridningen och antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 minskar för varje vecka, samtidigt som vaccinationsgraden av den vuxna befolkningen ökar. Sammantaget är smittläget, belastningen på sjukvården och vaccinationsgraden i befolkningen på en nivå som gör att ytterligare restriktioner kan hävas. Därför har regeringen och Folkhälsomyndigheten gjort bedömningen att gå vidare med steg 3 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna.

Detta gäller från 15 juli:

  • Begränsningarna i långväga kollektivtrafik tas bort.
  • Kommuners möjlighet att förbjuda tillträde till platser där trängsel kan uppstå upphävs.

När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer bland annat:

  • Regleringen om ett visst antal kvadratmeter per person för handelsplatser, gym, museer, nöjesparker med mera tas bort.
  • Råden om hur exempelvis nöjesparker ska placera sällskap i åkattraktioner tas bort.
  • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Det gäller både inomhus och utomhus.

Nästa steg i regeringens avvecklingsplan, steg 4, planeras till någon gång i september. För att planen för avveckling av restriktioner ska kunna fortgå krävs att smittspridningen och trycket på sjukvården hålls nere och att vaccinationsgraden fortsätter att öka.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: