Publicerad

I behov av insatser från kommun samt hälso- och sjukvården? Då kan en SIP hjälpa dig

Har du behov av att samordna dina insatser både från kommunen och hälso- och sjukvård? För att du ska få rätt insatser vid rätt tillfällen kan det då behövas att kommunen och hälso- och sjukvården tillsammans med dig upprättar en samordnad individuell plan. Denna planering förkortas SIP. Nu finns det samlad information på kungsor.se/sip om hur du kan få en SIP.

Syftet med att genomföra en SIP är att samordna insatser och utforma en tydlig gemensam planering utifrån personens behov. Linnea Bornedal är SIP-koordinator för Köpings kommun och hon förklarar när en SIP kan vara användbar.

- Det kan till exempel vara när fler kompetenser behövs för att ge rätt hjälp eller om du upplever att du hänvisas runt mellan verksamheter och inte hittar en lösning som möter dina behov och eventuell problematik såsom olika sjukdomstillstånd. Då kan en SIP vara ett bra verktyg för att skapa samordning och tydlighet kring vem som gör vad och när, säger Linnea Bornedal.

Så går det till

För att du ska få en SIP upprättad behöver du berätta för någon du har kontakt med inom kommunen eller hälso- och sjukvård att du ser behov en SIP. Om du är under 18 år behöver kontakten tas tillsammans med dina vårdnadshavare.

Vid ett första möte pratar vi om just ditt behov av en SIP, vad syftet är med att kalla till en SIP och vilka aktörer som behöver delta i samordningen kring just din situation. Det är din kontakt inom kommunen eller hälso- och sjukvård som kallar till SIP-mötet.

- Det är viktigt att rätt aktörer deltar vid en SIP för att vi ska kunna utföra rätt insatser vid rätt tillfälle utifrån varje individs unika situation. Utöver kommunen och sjukvården kan exempelvis en anhörig, skolan, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Kriminalvården delta vid en SIP, säger Beatrice Lyckholm.

Beatrice Lyckholm, SIP-koordinator för Kungsörs och Arbogas kommun

Beatrice Lyckholm, SIP-koordinator för Kungsörs och Arbogas kommun

Tar fram gemensam planering

Vid mötet träffas alla aktörer och upprättar gemensamt en planering. I den samordnande individuella planen framkommer dina mål och vilka former av stöd och insatser som du har behov av för att komma närmare och uppnå målen.

- I den samordnande individuella planen framgår det också vem som ansvarar för planen och uppföljningen av insatserna. Gemensamma uppföljningsmöten är viktiga så vi ser att insatserna fungerar och tar individen närmare sina mål, säger Beatrice Lyckholm som är SIP-koordinator för Arboga och Kungsör kommun.

Samverkar för att öka kunskapen om SIP

Köping, Arboga och Kungsörs kommuner samverkar nu för att förmedla mer och tydligare information om SIP till allmänheten. Från och med mars 2021 finns därför likvärdig och samlad information hos de tre kommunernas olika webbplatser. Beatrice Lyckholm är tillsammans med Linnea Bornedal ansvariga SIP-koordinatorer i Västra Mälardalen. De hoppas att arbetet med mer information kring SIP ska ge effekt.

- Vi kommer även arbeta med affischering och sociala medier för att nå ut. Vi hoppas att våra gemensamma kommunikationsinsatser ska leda till att fler kommuninvånare blir medvetna om vilka möjligheter det finns till att få hjälp och stöd om hen hamnar i en svårare eller något mer komplicerad situation, säger Beatrice Lyckholm.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: