Publicerad

Årets medarbetare våren 2020 - en vinnande trio!

Elisabeth Strengbom, Kenneth Pettersson och Isabella Piva Hultström är utsedda till årets medarbetare i socialförvaltningen, våren 2020.

Årets medarbetare våren 2020

Elisabeth Strengbom, Kenneth Pettersson och Isabella Piva Hultström.

Den här våren har inte varit lik någon annan, Coronapandemin har svept över världen med stora utmaningar för alla. Särskilt har det varit svåra omständigheter i landets äldreomsorg. Alla våra medarbetare i socialförvaltningen har gjort ett enastående arbete under denna period och vi har lyckats hålla smittspridningen på en mycket låg nivå. Två av våra brukare har varit smittade av Covid-19 och båda har blivit friskförklarade. Det är en stor glädje att det gick så bra för dessa båda seniorer!

Det har varit stora utmaningar att skaffa skyddsmaterial som är godkänt. Den 13 mars beslutade vård- och omsorg att ett team på tre personer skulle ansvara för detta. Teamet består av Elisabeth Strengbom, administratör, Isabella Piva Hultström, enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten samt avdelningschef Kenneth Pettersson. De har varit tillgängliga dag som natt för att hålla koll på när material släppts för att vara så snabba som möjligt med att beställa skyddsmaterial så att vi har kunnat få löpande leveranser. Efterfrågan har varit så stor att om beställningar inte gjorts på en gång hade materialet tagit slut. Dessa tre medarbetare har arbetat på ett förtjänstfullt sätt som har gjort att vi tidigt kunnat ge alla medarbetare personliga visir som de har använt i all omvårdnadsnära arbete. Detta har varit en starkt bidragande orsak till att minimera risken för smitta i vår verksamhet.

Ett stort tack riktas till denna trio för deras förtjänstfulla arbete! Ett stort tack även till alla våra medarbetare i vård- och omsorg för det fantastiska arbete ni utfört denna vår!

Lena Dibbern
Socialchef


Priset Årets medarbetare inom socialförvaltningen
Socialnämnden har beslutat att inrätta ett pris som två gånger per år ska tilldelas en medarbetare som utfört förtjänstfulla insatser för socialförvaltningens brukare. Chefer och medarbetare kan med motivering föreslå en kandidat till priset.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: