Publicerad

Stöd till dig som är anhörig och orolig

Kommunens anhörigstöd är till för dig som stödjer, hjälper eller vårdar någon i din närhet. Vi finns också till för dig som har en anhörig i något av kommunens äldreboenden eller i någon gruppbostad.

Vi vill påminna om att vi finns som stöd för dig som har frågor och funderingar, känner oro, eller bara vill ha någon att prata med.

Välkommen att ringa anhörigstöd Birgitta Rosander på telefon: 0227-60 03 45.
Om din närstående har demenssjukdom eller kognitiv svikt kan du istället ringa Juvelen på telefon: 0227-60 01 07

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: