Publicerad

Information till anhöriga till boende inom kommunens vård- och omsorg

Vi vill informera om hur vi arbetar för att förhindra smittspridning inom vård- och omsorg, och hur vi arbetar om någon som bor hos oss skulle få covid-19. Det är viktigt att du som anhörig känner dig trygg med oss och våra rutiner, särskilt nu när du inte har möjlighet att besöka din närstående.

Så här arbetar vi med smittskydd

Vi har samma restriktioner för våra anställda som Region Västmanland har för de som arbetar inom sjukvården. Vi har också hjälp av smittskyddet hos regionen, som bland annat tagit fram rutiner för att minska risken för smitta inom både vård- och omsorgsboenden och hemtjänst/hemsjukvård.

Det som är viktigast är att vara uppmärksam på minsta symtom, både hos personal och de som bor hos oss.

Om någon ur personalen känner sig sjuk ska de omedelbart sjukskriva sig och gå hem. Man ska vara hemma tills man är symtomfri och sedan ytterligare två dagar, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

På Södergården pågår en renovering för att lokaler och lägenheter ska vara i gott skick. De lokaler som renoveras är isolerade från de boendeenheter där våra äldre bor. De hantverkare som arbetar i lokalerna har samma restriktioner som all övrig personal, dvs. vi har varit mycket tydliga med att de ska vara hemma vid minsta förkylningssymtom. Alla respekterar detta.

Om någon av de som bor hos oss visar symtom skärmar vi av den personen från andra på boendet. Vi använder skyddskläder för att inte sprida smitta, och vi konsulterar läkare för att se om det behöver tas ett prov för att reda ut om det är covid-19 eller något annat.

Vård av den som har bekräftad covid-19

Den som har fått ett positivt provsvar för covid-19 – och inte behöver sjukhusvård – kommer att isoleras i sin lägenhet, för att inte riskera att smitta övriga boende. Personal som arbetar med smittade personer kommer att använda skyddsutrustning för att minimera risken för ytterligare smitta. Vi separerar personal som arbetar med smittade och personal som arbetar med osmittade personer, för att minska risken för smittspridning.

Som en ytterligare säkerhetsåtgärd, om vi får fler än en person med positivt provsvar för covid-19 som inte behöver sjukhusvård, kommer vi att öppna en separat enhet för personer med smitta.

Vi kommer att kontakta dig om din närstående blir smittad

Vid misstänkt fall

Om någon som bor hos oss får ta ett prov för covid-19 är vår rutin att ansvarig sjuksköterska tar kontakt med dig som anhörig via telefon. Du ska ha möjlighet att ställa frågor, och du ska få information om när du kan förvänta dig ett provsvar.

Vid bekräftat fall

Om vi får ett bekräftat fall av covid-19 hos någon av våra boende är vår rutin att enhetschefen (eller den enhetschef som har beredskap på kvällar och helger) tar kontakt med dig som anhörig via telefon. Du ska ha möjlighet att ställa frågor och få all information om hur din närstående mår och vårdas.

Vad får vi berätta?

Vi är bundna av sekretess, och kommer inte kunna säga mycket alls till den som inte är anhörig till en person som är smittad.

Om exempelvis media skulle fråga kommer vi enbart att berätta om det finns bekräftade fall eller inte, och hur många det i så fall rör sig om. Vi kommer inte kunna säga var i verksamheten fallen upptäckts, eftersom vi inte får bryta mot patientsekretessen.

På samma sätt kommer vi enbart kunna bekräfta eller dementera att det finns fall hos vår personal, men inte berätta var. Det beror också på sekretess – vi som arbetsgivare får inte lämna uppgifter om vår personals hälsotillstånd.

Det innebär att du som har en närstående som bor i samma hus inte kommer få någon information från oss. Det vi vill att ni ska känna er trygga i är att vi fortsätter arbeta med smittskydd, och att ni kan vara säkra på att vi kontaktar er om just er närstående skulle ha misstänkt eller bekräftad covid-19.

Håll kontakten och var källkritisk

Besöksförbud gäller tills vidare, och regeringen har bestämt att det gäller nationellt från och med onsdag den 1 april. Det kan vara tufft att inte få ses fysiskt. Vi vill dock uppmuntra till att hålla kontakten på andra sätt, och vi hjälper gärna till med samtal, videosamtal eller om du vill lämna fysiska brev eller paket. Via Sparbanken Västra Mälardalen har vi också fått tillgång till surfplattor och vår personal kan hjälpa till med skypemöten. Du som anhörig är viktig för din närståendes hälsa, och vi längtar alla till vi kan häva förbudet.

Det florerar också lätt rykten i dessa tider. Om ni hör något som vi inte gått ut med i kommunens officiella kanaler – var källkritisk och hör gärna av dig till enhetschefen för att få svar på dina frågor.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: