Publicerad

Suggestopedi - ett roligare sätt att lära sig språk

Det går att lära sig språk på många olika sätt. I Kungsör och på Arbetsmarknad och försörjning (IFO) praktiseras nu metoden suggestopedi. Metoden handlar om att ha en helhetssyn på människan och lärandet och där man tränar in nytt språk i olika typer av aktiviteter som innefattar rörelse, rollspel, musik, sång, dans och spel.

De senaste 7-8 åren har metoden tillämpats som arbetsmarknadsinsats runtom i landet och visat sig vara effektiv vad gäller att lära sig daglig kommunikation på ett alternativt sätt än genom skolform. Insatsen är ny i Kungsör och ges i samverkan med Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen.

Hur anmäler jag mig?
Anvisning/anmälan till verksamheten kommer vanligen genom din kontakt på ekonomiskt bistånd, vuxenutbildningen och/eller Arbetsförmedlingen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: