Publicerad

Digitala lås införs i hemtjänsten och hemsjukvård

Kungsörs kommun kommer att införa ett nytt arbetssätt inom hemtjänst och hemsjukvård. Det nya arbetssättet innebär bland annat digital nyckelhantering, som ska införas under våren 2019. I vår ambition att öka kvalitén och tillgängligheten är digital nyckelhantering första steget till ett mobilt arbetsätt för medarbetare inom vård och omsorg.

Vad är en digital nyckelhantering?

Digital nyckelhantering innebär att personal från hemtjänsten eller hemsjukvården kommer att använda en mobiltelefon istället för en vanlig nyckel, för att låsa upp och låsa en lägenhetsdörr.
Tillgång till den digitala nyckeln är behörighetstyrt så det är bara personal från Kungsörs kommun som kan låsa upp det digitala låset. Den digitala nyckeln får endast användas när och hur du kommit överens med din hemtjänst eller hemsjukvård. Du har möjlighet att avstå installation av låsenhet eller att avsäga dig efter och begära nedmontering av låsenhet. Ingen kostnad för installation, demontering, service av låsenheten och batteribyten. Det ansvarar Kungsörs kommun för.

Vad är det för fördelar med digital nyckel?

• Snabbare vård och omsorg vid larm, personalen behöver inte ta omvägar för att hämta en fysisk nyckel.
• Ökad säkerhet för både brukare/patient och personal då färre vanliga nycklar finns i omlopp.
• Den digitala nyckeln påverkar inte ditt lås eller dina nycklar.

Vid eventuell övergång till digitalt lås, kommer du få mer information från din hemtjänst. Digitala lås påverkar inte enskild fastighetsägare.

Har du frågor kring digitalt lås?
Kontakta din hemtjänstgrupp genom kontaktman eller på telefon 0227 – 600 438

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: