Publicerad

Hur ser du på framtidens äldreomsorg i Kungsör år 2019-2035?

Tänk dig 10, 15 år framåt i tiden. Du har blivit äldre, kanske yrkesarbetar du fortfarande eller är du nybliven pensionär. Dina vänner, din familj och dina bekanta har också blivit äldre. Allt vi vet om framtiden är att livet och omvärlden sannolikt har förändrats på ett eller annat sätt. Så även äldreomsorgen och hälso- och sjukvården.

Utvecklingsplanen för äldreomsorgen år 2013-2018 i Kungsör utgår och i september 2018 påbörjades ett 1-årigt projekt som ska fastställa kommunens nya Äldreomsorgsplan med inriktningsbeslut gällande välfärdsteknik för åren 2019-2035.
Syftet med projektet är att ta fram både en kort och långsiktig plan för framtidens äldreomsorg. Planen ska belysa åldersutveckling, behov av bostäder, ligga som grund för det fortsatta utvecklingsarbetet och även belysa hur
vi på bästa sätt bemöter framtidens behov och dina förväntningar gällande trygghet, service och delaktighet.

Genom att delta i denna enkätundersökning kan du vara med och påverka!

Nu vill vi ta del av dina tankar kring framtidens utveckling av äldreomsorgen i Kungsör för år 2019-2035. Vilka idéer och förväntningar har du kring boende, måltider, aktiviteter, delaktighet och trygghet? Hur ser behoven ut och vad är viktigt för dig?

Enkäten ligger öppen t o m 31/3-2019. Redovisning av inkomna svar kommer att publiceras på intranät och på Facebook i maj /juni 2019.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: