Publicerad

Vårdambassadör lyfter LSS-verksamheten

När Karin Idling beskriver sitt arbete i Kungsörs LSS-verksamhet så gör hon det med en självklar värme och inlevelse. Vardagen innehåller skratt, kramar och personlig utveckling – både för henne själv och för de brukare hon möter.

Bild på vårdambassadörer LSS.

Karin Idling lämnar över uppdraget som vårdambassadör för LSS till Lena Karlsson.

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
- Vi måste bli bättre på att berätta vad vårt fantastiska yrke innebär och vad det ger, säger Karin Idling.

Hon har under två år varit vårdambassadör inom LSS, verksamheten som ger stöd och service till funktionsnedsatta. Sedan den första september har kollegan Lena Karlsson tagit över uppdraget. De tycker båda att många har en föråldrad och felaktig bild av yrket.

- LSS är så mycket mer än ett rent vårdyrke. Den största delen är det pedagogiska arbetet, att se brukarna precis som de är och låta dem utvecklas utifrån sin egen förmåga med hjälp av stöd och service, säger Lena Karlsson.

Positiv praktik

En viktig del i uppdraget som vårdambassadör är att samarbeta med vård- och omsorgscollege för att ge deras elever en bra praktikupplevelse. Eleverna får en handledare under praktiken och vårdambassadören stöttar handledarna i deras uppdrag. Det gör att eleverna får ett gott bemötande och känner sig väl omhändertagna på arbetsplatsen.

- Vårdambassadören är länken mellan skolan och verksamheten. Vi placerar eleverna tillsammans med lärarna och påminner verksamheten om att ordna med praktiska saker som till exempel välkomstbrev till praktikanten.

Se individen

Det har på senare år blivit svårare att rekrytera personal till LSS-verksamheten. När eleverna på vård- och omsorgscollege får välja är det fler som inriktar sig mot akutsjukvård än mot LSS. En praktikperiod inom LSS kan ge en tydligare bild av vad yrket innebär.

- När du jobbar med människor så får du en relation. Mitt jobb har gjort mig mer tålmodig och mindre fyrkantig. Vi är ju inte lika och du måste alltid se individen. Att äntligen hitta en väg att nå fram till en person – det kan vara helt magiskt, säger Karin Idling.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: