Publicerad

Frisknärvaro inom Vård och omsorg

Medarbetare arbetar för att höja frisknärvaron inom Vård och omsorg.

Frisknärvaro inom Vård och omsorg

Ett av Vård och omsorgs mål är att höja frisknärvaron med år 2016 som utgångsläge. En av åtgärderna som utförts är att en frisknärvarogrupp har skapats med utvalda medarbetare, från olika arbetsplatser inom Vård och omsorg, som har hög frisknärvaro. Gruppen ska arbeta med att identifiera framgångsfaktorer för hög frisknärvaro och verka för att frisknärvaron höjs inom Vård och omsorg. I Kungsörs kommun är definitionen på frisknärvaro ”max fem frånvarodagar på ett år”.

Frisknärvarogruppen

Frisknärvarogruppen hade sin första träff i november 2017
och har sedan dess identifierat att trivsel och arbetsglädje är två viktiga
faktorer för frisknärvaro och frisknärvaroombuden har fått en egen
uppdragsbeskrivning. De har under våren anordnat en stegtävling och den 12 juni kommer det vara en sommaravslutning i Lockmora för Vård och omsorgs personal. Där kommer det bland annat finnas tipspromenad, musiktält och vara en prisutdelning till några medarbetare som deltog i stegtävlingen. 

Arbetet fortsätter

Efter sommaren kommer de arbeta vidare med att anordna
gemensamma och lokala aktiviteter som kan förknippas med trivsel och
arbetsglädje, något som vi alla har ansvar för att främja på arbetsplatsen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: