Publicerad

Invigningen av Södergården lockade många besökare

I tisdags, den 3 april, invigdes Södergårdens nya boendeenhet med högtidligt tal och bandklippning.

Bandklippning vid invigning av Södergården

Kommunalråd Pelle Strengbom och Linda Söder-Jonsson inviger Södergårdens nya boendeenhet.

Kommunalråd Pelle Strengbom och socialnämndens ordförande Linda Söder-Jonsson välkomnande den stora skaran intresserade med att berätta om det nya, moderna och teknikanpassade boendet. Uppslutningen var stor när dörrarna till Södergården öppnades och lokalerna fylldes snart av intresserade besökare.

Eftermiddagen bjöd på tipspromenad genom de fina lokalerna, servering av fika och möjlighet att prata med både politiker, kommundirektör, socialchef, vård- och omsorgschef samt personal på boendet. Allt medan solljuset flödade över trädgården och in genom de stora fönstren.

Kungsör växer stadigt

Fler och fler får upp ögonen för Kungsör, kommunens invånarantal växer stadigt och med ökad befolkning stiger också behovet av vård och omsorg. Södergårdens nya enhet Lärken, med 20 fullt demensanpassade boendeplatser, möter upp efterfrågan och erbjuder en trivsam miljö för både boende och personal. Nästa vecka välkomnas de boende till Södergården och när de är på plats blir det invigning av boendet speciellt för de nya hyresgästerna och deras anhöriga.

Kommunen fortsätter att arbeta vidare för framtiden. För de äldre delarna av Södergården pågår just nu planering för upprustning och underlag för beslut beräknas vara klart till sommaren.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: