Publicerad

Nytt lokalt kollektivavtal för vård och omsorg

Arbetsgivaren Kungsörs kommun och fackförbundet Kommunal har nu nått en överenskommelse om ett lokalt kollektviavtal för schemahantering inom vård och omsorg.

Syftet med avtalet är att skapa en flexibel arbetstidsmodell och möjliggöra för våra medarbetare att påverka sitt schema. Avtalet innebär i korthet att medarbetare kan lägga sina egna scheman och för att det ska fungera praktiskt över tid så finns möjlighet att ha ett plus- och minussaldo av timmar.

Prövoperiod

Det lokala avtalet gäller nu främst under en prövoperiod till och med 30 november. Innan avtalstiden går ut kommer det att utvärderas gemensamt av arbetsgivaren och Kommunal för att förhoppningsvis sedan kunna permanentas.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: