Publicerad

Är du intresserad av att bli stödfamilj

Vi söker stödfamiljer i, eller i närheten av Kungsör. Uppdraget som stödfamilj består i att ni tar emot en ungdom i ert hem, exempelvis en helg i månaden.

Bild på två ungdomar

Som stödfamilj enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) tar man emot ett barn eller ungdom som har speciella behov, det vill säga någon form av funktionsnedsättning. Hur ofta barnet eller ungdomen behöver komma beror på föräldrarnas behov av avlastning.

Det behövs ingen utbildning för att bli stödfamilj men det är viktigt att hela familjen är överens om beslutet eftersom det berör alla familjemedlemmar. För att bli stödfamilj krävs att du har tid och intresse att engagera dig i andra människor och att du och din familj är trygga och stabila personer. Som stödfamilj fungerar ni som ett extra stöd, trygghet och stimulans för barnet/ ungdomen och dess familj. Idag har vi ett behov av stödfamiljer med kunskaper och erfarenheter av bland annat autism.

Låter det intressant? Hör av dig till familjehemssekreterare Anna Jovanovic

Telefon: 0227-600 134,  Mobil: 073-662 92 98,  Mail: anna.jovanovic@kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: