Publicerad

Inget nytt lokalt kollektivavtal för flexibel arbetstidsmodell med timbank

Kommunen som arbetsgivare och fackförbundet Kommunal har inte kommit överens om nytt lokalt kollektivavtal* för medarbetare inom vård- och omsorg. Det betyder att det nuvarande lokala kollektivavtalet upphör från och med den 20 mars, något som tyvärr får konsekvenser för medarbetare i Kungsör, men även i Köping och Arboga.

Bakgrund

I förhandlingarna med fackförbundet Kommunal föreslog kommunerna en flexibel arbetstidsmodell för enheter med bemanningsprocess och timbank (med
planeringsverktyget Timecare). Kommunerna ville få till ett gemensamt avtal för
att underlätta hanteringen av det gemensamma schemaplaneringsverktyget.

I kommunernas förslag skulle medarbetarna som tidigare kunna lägga egna önskescheman och ha ett möjligt arbetstidssaldo med plus- och minustid för schemaplanering mellan schemaperioderna. Skillnaden i förslaget mot det tidigare avtalet var att antalet möjliga minustimmar sänkts och att saldot skulle vara plus minus noll vid begränsningsperiodens slut. Denna förändring syftade till att förbättra arbetsmiljövillkoren för den enskilde medarbetaren.

Kommunal valde att inte teckna ett nytt lokalt kollektivavtal om detta.

Ingenting som vi som arbetsgivare önskar

- Såväl arbetsgivare och medarbetare som lokala fackliga ombud i Kungsör har upplevt att det tidigare arbetssättet med att lägga önskescheman har fungerat bra så detta var mycket förvånande. Vi tycker att det är mycket tråkigt att vi inte har lyckats komma överens med facket och detta är verkligen inget vi önskar. Vi har försökt hitta en lösning och vi tycker att det är mycket olyckligt att det här drabbar medarbetarna. Tyvärr cirkulerar det nu många rykten som skapar stor oro i verksamheterna, säger Kenneth Pettersson, avdelningschef för Vård och omsorg.

Eftersom vi har haft olika utgångspunkter i de tre kommunerna med tidigare avtal så är förändringen mest kännbar i Kungsör. Kungsörs kommun är även först ut med inte ha ett lokalt kollektivavtal den 20 mars.

Det är brukarnas behov av vård som styr schemaläggningen. Ambitionen är dock att fortsättningsvis försöka ge medarbetare påverkansmöjligheter i så stor utsträckning som möjligt innan schemat låses. Kommunen diskuterar nu också möjliga lösningar med Kommunals lokala fackliga ombud.

Båda parter är naturligtvis angelägna om att hantera detta så bra som möjligt
för medarbetarna utifrån det centrala kollektivavtalets regler (Allmänna
bestämmelser) som nu gäller.

* för flexibel arbetstidsmodell med timbank

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: