Publicerad

Uppföljning – socialförvaltningen jobbar vidare med hygienrutiner och kvalitetssäkring

Under 2014 genomfördes kompetensutveckling för hygienombuden inom vård- och omsorgsverksamheten. Den anpassade utbildningen resulterade i många bra aktiviteter runt om på våra äldreboenden.

Mistelns serviceboende är ett gott exempel

Vi vill här lyfta fram hygienombudet Marina Svenssons idé med personliga tvättpåsar. Idén är ett exempel på en förändrad rutin som påverkat hela hygienkedjan. För att förverkliga idén köpte enhetschef Birgitta Federley in oblekt bomullstyg och Kerstin Hedenström, vårdbiträde på Mistelns serviceboende sydde påsarna. Varje boende eller brukare har nu fått sina egna tvättpåsar.

- Tvätten läggs i påsarna och kläder kan därefter tvättas i påsen. Detta innebär att frakten av tvätt till och från tvättstugan blir säker och hygienisk. Samma påse kan även användas för att packa den rena tvätten i när den ska tillbaka till brukaren. Med utvecklade tvättrutiner och nya tvättmaskiner är det nu ännu bättre ordning och reda i tvättstugan, säger enhetschef Birgitta Federley.

Det andra exemplet underlättar för personalen att sköta handhygienen mellan besöken hos de olika brukarna. Enhetschef Birgitta Federley har tagit initiativ och sett till att handfat monterats i alla trapphus på Mistelns serviceboende. Även behållare för handdesinfektion placeras ut på strategiska ställen, som till exempel utanför Mistelns restaurang.


Enhetschef Birgitta Federley demonstrerar hur besökare och personal enkelt kan desinficera händerna före och efter varje restaurangbesök.

Dessa och andra insatser är alla en del i verksamhetens kvalitetstänkande.

- Det är glädjande att Misteln ofta används som ett gott exempel även ute i länet när landstinget Västmanlands sjuksköterska från vårdhygien är ute och pratar om kommunala hygienrutiner, berättar Magdalena Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Kungsörs kommun och den som ansvarar för bland annat internkontroller inom kommunens verksamhet.

Hygienombuden stärker hygienkedjan genom att vara inspiratörer

Inom vård- och omsorgsverksamheten finns sedan flera år tillbaka hygienombud på de olika enheterna. Ombuden, som i sina ordinarie roller arbetar som undersköterskor, har till uppgift att arbeta aktivt med hygienfrågor på arbetsplatsen. De ska stimulera sina arbetskamrater till ett hygientänkande i alla situationer och kunna agera mentorer för ny personal. Men – de är inga hygienpoliser, utan alla som arbetar inom vården har ett eget hygienansvar och det yttersta ansvaret ligger alltid hos chefen.

I de nationella kvalitetsregistren syns stora förbättringar

Kvalitetsarbetet omfattar mer än hygienrutiner fortsätter Magdalena Johansson. – Vi har förbättrat rutiner och arbetssätt när det gäller den palliativa vården (vård vid livets slut) i Kungsör. För det arbetet har Kungsör uppmärksammats och jag har varit på konferenser både i Stockholm och Västerås och föreläst om vårt arbete.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: