Publicerad

Kungsör på femte plats i Sverige

I en sammanställning av Enkätfabriken placerar sig Kungsör på en femte plats i landet gällande Näringslivsklimat 2024.

Källa: Enkätfabriken 2024

Undersökningen baseras på tre undersökningar: Svenskt Näringsliv, SKR Insikt och SCB medborgarundersökning. Dessa berör kommunens service mot företagare i kommunen (SKR:s insiktsmätning), Företagsklimatet i kommunen (Svenskt Näringsliv) och medborgarnas perspektiv (SCB medborgarundersökning).

Alicia Johansson, näringslivschef säger:
- Vi är oerhört stolta över att Kungsör har ett så starkt näringslivsklimat. Faktorer som närhet och tillgänglighet har varit avgörande för dessa positiva resultat, och detta är något kommunen kommer fortsätta att prioritera. Som ny näringslivschef ser jag fram emot att fortsätta den goda dialogen med både företagare och medborgare i kommunen.

Under flera år har kommunen arbetat fokuserat för att förbättra näringslivsklimatet, och tidigare medarbetare har lagt en stark grund för det goda företagsklimat vi har idag. Vi ska självklart bibehålla detta, men vi ser också möjligheter att vidareutveckla det. Ett exempel är att stärka samarbetet mellan lokala företag och skolan, vilket kan leda till ytterligare förbättringar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: