Publicerad

Kommunens förenklade årsredovisning för 2023

Nu finns kommunens förenklade årsredovisning att läsa. "Vi summerar 2023 och planerar 2024" visar en överblick över verksamheten i Kungsörs kommun för det gångna och innevarande året.

Översiktsbild över foldern Vi summerar 2023 och planerar 2024

Med den förenklade redovisningen vill vi på ett kortfattat och enkelt sätt berätta om året som gått. Här finns ett axplock av vad som hänt i kommunen, vad vi jobbat med och vad vi uppnått. Kort sagt vad vi använt allas våra pengar till.
Vi vill också berätta om förväntningar och planer som kommunen har framåt i tid, och vad vi använder pengarna till.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: