Publicerad

Kungsörs kommun och Polisen har skrivit under medborgarlöften för 2024

För ökad trygghet i kommunen skrev Anders Mebius, kommundirektör och Mikael Peterson (S), kommunalråd under de nya gemensamma medborgarlöftena för 2024 tillsammans med Maria Bäck, lokalpolisområdeschef i Västra Mälardalen.

Mikael Peterson, Maria Bäck och Anders Mebius

Medborgarlöften

Genom dialog och möten tar Kungsörs kommun och Polisen fram en gemensam lägesbild. Utifrån lägesbilden bestämmer kommunen och polisen gemensamt vilka problemområden man ska samverka kring och hur man ska göra detta. På så vis får man fram en lista på fokusområden, aktiviteter och åtgärder som kommunen och polisen lovar att jobba med det kommande året för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Medborgarlöftet är ett arbete eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna. Löftet är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun.

Tre fokusområden för 2024

  1. Trafiksäkerhetsarbete
  2. Bedrägeribrott
  3. Bruk av narkotika bland unga

För varje fokusområde finns en beskrivning, orsaksanalys samt en eller flera målsatta aktiviteter som ska genomföras i syfte att arbeta förebygga mot problembilderna. Utöver detta kommer kommunen och polisen fortsätta med lägesbildsarbetet samt förbättra arbetsmetoden för att trygga det brottsförebyggande arbetet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: