Publicerad

Anders Mebius blir ny kommundirektör i Kungsörs kommun

Kungsörs kommun presenterar stolt Anders Mebius som ny kommundirektör från den 1 december 2023. Han kommer närmast från tjänsten som kultur- och fritidsdirektör i Nacka kommun och har med sig stor erfarenhet inom ledarskap och utbildning.

Anders Mebius, porträttbild

Anders Mebius, tillträdande kommundirektör i Kungsör.

Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Peterson, berättar:
- För oss har det varit jätteviktigt att den som får uppdraget som kommundirektör vill ta över stafettpinnen och fortsätta öka Kungsörs attraktivitet som boendekommun. Under rekryteringsprocessen har vi också varit tydliga från politiskt håll med hur viktigt vi tycker att det är att förbättra skolresultaten. Anders Mebius är driven och kvalitetsmedveten, med en gedigen erfarenhet som skolledare och har intressanta tankar om hur han vill jobba med det övergripande ledarskapet i kommunen.

Med mångsidig erfarenhet och sikte på framtiden

Anders Mebius har en lång bakgrund inom kommunal förvaltning och skola. Han har tidigare varit förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen i Sigtuna kommun och han har även arbetat inom skolvärlden i olika chefspositioner och som lärare. Hans akademiska bakgrund inkluderar en filosofie licentiatexamen i etnologi samt skolledarutbildning. Med en mångsidig karriär inom kommunal sektor har han byggt en bred kompetens inom strategiskt ledarskap och ser nu Kungsörs kommun som ett naturligt nästa steg.

Anders Mebius, tillträdande kommundirektör, säger:
- Jag lockades av uppdraget då det känns som en riktigt inspirerande utmaning. Jag har hört mycket positivt om Kungsörs kommun, som också ligger vackert vid Mälaren. Jag har till exempel uppmärksammat Kungsörs framgångsrika arbete kring näringslivsfrågorna, och det är väldigt roligt. Jag brukar tänka "att ingenting är så bra att det inte kan bli bättre" och en utmaning är att ännu fler elever når kunskapsmålen i skolan. Kompetensförsörjning är en utmaning för alla kommuner, så det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare.

Ser möjligheter och fokuserar på resultat

Anders Mebius beskriver sitt ledarskap som präglat av tillit, samarbete och kontinuerligt lärande med ett kommunikativt förhållningssätt. Han är prestigelös, social och målinriktad med fokus på att uppnå resultat. På fritiden är han en rutinerad maratonlöpare och fågelskådare, med mer än 230 fågelarter observerade i Sverige. Dessutom har han en spännande bakgrund som operasångare.

- Jag är en nyfiken person och ser verkligen fram emot ett spännande uppdrag i en kommun med potential och möjligheter. Till att börja med vill jag lära mig mer om kommunen, både vad gäller organisation och arbetssätt, och såklart ser jag fram emot att få träffa och lära känna politiker och medarbetare. Det blir riktigt roligt och intressant att besöka verksamheter och företag i kommunen. För mig är förståelse och kunskap en viktig framgångsfaktor för ett hållbart ledarskap.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: