Publicerad

Kommunen och Polisen bjuder in till trygghetsdialog i Kungsör

Den 20 oktober kommer Kungsörs kommuns säkerhetssamordnare och Kommunpolis att finnas på plats på torget utanför COOP för att prata om trygghetsfrågor med boende i kommunen. Du som är nyfiken på det trygghetsskapande arbetet som bedrivs i kommunen, vill dela med dig av dina egna erfarenheter kring din upplevda trygghet eller lämna synpunkter och idéer är välkommen.

Drottningtorget

Syftet med trygghetsdialogen är att fånga upp platser, områden eller problembilder som upplevs otrygga utifrån medborgarperspektiv, samt att föra dialog om åtgärder för att om möjligt bygga bort dessa otryggheter.

Datum: 20 oktober
Tid: 12.00 – 13.30
Plats: Torget vid COOP (Korsningen Tessinggatan/Drottninggatan)

Trygghetsdialogen samordnas av Polisen i Västra Mälardalen och Brottsförebyggande rådet som är kommunens råd för brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Rådet består av politiker, representanter från kommunens förvaltningar och bolag samt representanter från det lokala näringslivet, bostadsbolag mm.

Efter trygghetsdialogen kommer en rapport att sammanställas och användas i Brottsförebyggande rådets fortsatta arbete inom det trygghetsskapande- och brottsförebyggande området.

Har du inte möjlighet att komma till den aktuella tiden och platsen går det alltid bra att maila dina synpunkter och frågor till andreas.ahlsen@vmkfb.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: