Publicerad

Rune Larsen blir VD för både KKTAB och KFAB

Rune Larsen

Rune Larsen. Foto: Amir Hebib

I en gemensam satsning för att säkerställa fortsatt stabilitet och kontinuitet i både KKTAB (Kungsörs Kommun Teknik AB) och KFAB (Kungsörs Fastighets AB), har styrelserna för båda bolagen enats om att Rune Larsen, nuvarande VD för KKTAB, utses att även vara tillförordnad VD för KFAB från den 1 oktober. Denna omstrukturering sker i samband med att nuvarande VD för KFAB, Lars Larenius, avslutar sitt uppdrag.

Rune Larsen kommer att axla dubbla ansvarsroller, med 50% av sin tid tillägnad VD-rollen för KKTAB och de återstående 50% som tillförordnad VD för KFAB. Denna övergång förväntas inte öka belastningen på Rune Larsen, då det tidigare arbetet med KVAB (Kungsörs Vatten AB) övergår till ett nybildat gemensamt bolag med Arboga.

Pelle Strengbom, ordförande i KKTAB, kommenterar beslutet:

– Vi är övertygade om att Runes erfarenhet och förståelse för våra verksamheter kommer att ge den stabilitet och kontinuitet som båda bolagen behöver i denna övergångsperiod. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans.

Reijo Peräläinen, ordförande i KFAB, säger:

– Beslutet att utse Rune som tillförordnad VD för KFAB ger oss möjlighet till samordning och effektivitet. Vi ser fram emot att samarbeta för att fortsätta utveckla vår kommun och bygga vidare på det goda arbete som redan har påbörjats.

Både KKTAB:s och KFAB:s styrelser är eniga om att denna lösning kommer att gynna bolagen och Kungsörs kommun som helhet. Diskussioner om en permanent lösning kommer att fortsätta, men för närvarande är fokus på att säkerställa en smidig övergång och bibehållen stabilitet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: