Publicerad

Avtalet klart - Västra Mälardalens vatten och avlopp AB har bildats

För att möta utmaningar såsom klimatförändringar och investeringsbehov har Kungsörs och Arbogas kommunfullmäktige beslutat att öka samverkan inom VA-verksamheten. Detta sker genom att Arboga Vatten och Avlopp AB och Kungsörs Vatten AB bildar ett gemensamt driftbolag. Under en extra bolagsstämma den 7 juni signerades ett avtal mellan kommunerna.

Rune Larsen och Ulf Zackrisson

Rune Larsen, vd för Kungsörs Vatten AB och Ulf Zackrisson, vd för Arboga Vatten och Avlopp AB.

Västra Mälardalens VA AB (VMVAB) är bildat och aktieägarna har haft bolagsstämma, där styrelsen har tillsatts. I anslutning till stämman hölls ett konstituerande styrelsemöte där styrelsen utsåg Ulf Zackrisson från Arboga som vd för bolaget. Under mötet presenterades styrelsen.

Säkerställer framtida behov

Styrelsen fick information om aktieägaravtalet, bolagsordningen samt arbetet med verksamhetsövergången.

- Vi ser fram emot att utveckla och säkerställa framtidens vatten- och avloppsförsörjning i Arboga och Kungsör kommun. Tillsammans ska vi fortsätta att leverera vatten- och avloppstjänster med hög kvalitét till våra abonnenter, säger Ulf Zackrisson, som också är vd för Arboga Vatten och Avlopp AB.

Ger en effektivare organisation

KVAB och AVAAB äger 50 procent vardera av det nya bolaget och medarbetarna i verksamheterna kommer att flyttas över till det nya bolaget. Nu börjar arbetet med att bygga upp bolagets struktur till verksamhetsövergången 1 januari 2024.

- Vi ser positivt på ett stärkt samarbete mellan verksamheterna i Arboga och Kungsör. Genom att arbeta tillsammans kan vi dra nytta av varandras resurser, kompetenser och erfarenheter för en effektivare organisation. Västra Mälardalens VA utgör en starkare och en mer uthållig organisation för sina abonnenter, säger Rune Larsen vd för Kungsörs Vatten AB.

Ingen förändring gällande beslut om taxor

Varje kommun kommer att vara sina egna taxekollektiv. Det innebär att kommunfullmäktige i Kungsör även i fortsättningen beslutar om taxor i Kungsörs kommun och att kommunfullmäktige i Arboga fortsätter att besluta om taxor inom sin kommun.

Faktaruta – de sitter i styrelsen

Kungsörs kommun
Per Strengbom (S), Christer Henriksson (V), Ewa Granudd (M)
Ersättare Gunnar Karlsson (C)

Arboga kommun
Christina Johansson (M), Tony Pehrsson (SD), Andreas Silversten (S)
Ersättare: Lars Löfgren (C)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: