Publicerad

Smittskyddsläkaren besökte Kungsör för att diskutera hälsa och vårdhygien

Smittskyddsläkaren Daniel Heimer från Region Västmanland besökte Kungsör för att träffa kommunens medarbetare och invånare. Han var nyfiken på vad medborgarna och verksamheterna hade för funderingar och frågor kring olika aspekter av smittskydd i regionen.

Det var en givande, fullspäckad dag med en rad olika programpunkter för både allmänheten och medarbetare inom kommunens verksamheter.

Småbarnsföräldrar hade möjlighet att ta del av smittskyddsläkarens tips och råd om vaccinationer, allergier och resor med barn. För seniorer hölls en föreläsning på Tallåsgården där smittskyddsläkaren diskuterade farliga virus som covid-19 och influensa, och efteråt hölls en frågestund för de engagerade och nyfikna seniorerna.

Smittskyddsläkaren Daniel Heimer

Smittskyddsläkare Daniel Heimer på besök i Kungsör.

Vårdelever på Vuxenutbildningen VIVA fick en presentation om multiresistenta bakterier och inom socialförvaltningen fick vårdhygienombud en genomgång av regionens uppdrag kring vårdhygien och smittskyddsläkarens syn på vårdhygienombudens roll och uppdrag.

Slutligen hölls en föreläsning och frågestund för allmänheten om TBE och Borrelia och hur man kan skydda sig mot dessa sjukdomar.

Sammanfattningsvis var det en givande dag där deltagarna fick lära sig mycket om viktiga ämnen inom hälsa och hygien.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: